Chương trình hoạt động Hội Cựu chiến binh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2012-2017

Chủ nhật - 16/09/2012 14:02
Hội nghị BCH lần thứ nhất. nhiệm kỳ 2012-2017
Hội nghị BCH lần thứ nhất. nhiệm kỳ 2012-2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Khánh Hòa, ngày 14 tháng 9 năm 2012
 
            CHƯƠNG TRÌNH                 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI DOANH NHÂN CỰU CHIẾN BINH
TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA I - NHIỆM KỲ 2012-2017
           
          Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 16/112010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
          Thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU, ngày 10/8/2012 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.       
          Căn cứ Điều lệ của Hội Doanh nhân CCB tỉnh Khánh Hòa; yêu cầu chức  năng, nhiệm vụ, tổ chức của Hội; chủ trương và định hướng của Hội CCB Việt Nam về việc thành lập Hội Doanh nhân CCB ở các tỉnh, thành phố;
          Căn cứ nhu cầu thực tiễn của việc xây dựng Hội Doanh nhân CCB tỉnh và kết quả hoạt động của các doanh nhân, chủ trang trại CCB làm chủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong những năm qua.
          Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Khánh Hòa là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đại diện cho Doanh nhân CCB tỉnh, hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự quản, thống nhất hành động. Với mục tiêu đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân CCB trên địa bàn tỉnh không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển và thành đạt của hội viên; tham gia đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Hội Doanh nhân CCB tỉnh tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, chịu sự quản lý, điều hành của Nhà nước, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Hội là thành viên tập thể của UBND tỉnh Khánh Hòa. Tổ chức và hoạt động của Hội gắn với sự quản lý Nhà nước của Giám đốc Sở Kế hoạnh và Đầu tư tỉnh và chỉ đạo, quản lý của Hội CCB tỉnh. Với hệ thống tổ chức và định hướng của Hội Doanh nhân CCB. Trên cơ sở đó Hội Doanh nhân CCB tỉnh đề ra nội dung  Chương trình hoạt động khóa I – nhiệm kỳ 2012-2017 cụ thể như sau:
          1 – Công tác xây dựng, phát triển Hội.
          Tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên các Doanh nhân CCB giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, tích cực sản xuất kinh doanh giỏi đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  Xây dựng BCH Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh doanh giỏi, điều hành tốt, đoàn kết nâng cao trách nhiệm với Hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp để đề ra phương hướng, nhiệm vụ kịp thời cho hoạt động của Hội.
           Để tạo nguồn nhân lực vững mạnh cho sự phát triển của Hội trong tương lai lâu dài. Ban chấp hành tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng năm, nhằm tạo mối liên kết giữa các Doanh nhân CCB, hội viên sẽ có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu ngành nghề kinh doanh của nhau, từ đó thắt chặt mối quan hệ, hợp tác và hỗ trợ cùng nhau phát triển doanh nghiệp. Qua những buổi sinh hoạt các thành viên có điều kiện nắm tình hình, lựa chọn, giới thiệu các Doanh nhân CCB có đầy đủ phẩm chất đạo đức tốt, năng lực và nhiệt huyết tạo nguồn kết nạp vào Hội. Kế hoạch của Hội sẽ kết nạp từ 5 - 8 hội viên mới mỗi năm từ những doanh nhân CCB thuộc các thành phần kinh tế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
          2 – Tăng cường năng lực điều hành, sản xuất kinh doanh giỏi của Hội viên.
          Tổ chức các chương trình hội thảo, tập huấn các văn bản, chính sách pháp luật liên quan đến các Doanh nhân, kỹ năng điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh có hiệu quả. 
          Tiến hành các cuộc giao lưu, tham quan, học hỏi kinh nghiệm các Hội doanh nghiệp trong tỉnh và Hội Doanh nhân CCB các tỉnh bạn. Hội luôn là cầu nối giữa các doạnh nghiệp, hỗ trợ nhau trong lĩnh vực kinh doanh, giới thiệu sản phẩm...
          Tìm hướng đi, giải quyết các vướng mắc mà hội viên của Hội cần giúp đỡ theo từng lĩnh vực nghề nghiệp. Đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện cho Hội tổ chức một mô hình kinh doanh chung tạo nguồn kinh phí cho các hoạt động của Hội như “Công ty cổ phần doanh nghiệp CCB”...
          Khai thác các mối quan hệ kinh doanh của các Doanh nhân trong Hội như liên minh, hợp tác, tạo mối quan hệ mật thiết trên tinh thần bình đẳng của người lính trên mặt trận kinh tế thời hội nhập quốc tế sâu rộng.
          Quan hệ với các cơ quan chuyên môn của tỉnh, các sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực kinh doanh cũng như về pháp lý, pháp luật...qua đó nắm bắt các thông tin, kịp thời thông báo cho hội viên để tránh tình trạng thiếu hiểu biết mà vi phạm trong kinh doanh, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế.
          3 – Hoạt động tình nghĩa, giúp đỡ người nghèo.
           Tích cực tham gia các chương trình cứu trợ cấp bách của xã hội như: Cứu trợ đồng bào lũ, lụt, thiên tai, bệnh tật, hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, quỹ đền ơn đáp nghĩa...giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bằng nhiều biện pháp thiết thực.
          Xây dựng và tham gia tích cực vào các phong trào như kinh tế - văn hóa- xã hội ở địa phương.
          4 – Chú trọng quan tâm đến đời sống hội viên:
          Phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận kinh tế luôn đoàn kết tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh và làm giàu chính đáng, giải quyết việc làm cho con em Hội viên của Hội và hội viên CCB trong tỉnh.
          Tiến hành gặp mặt truyền thống hàng năm để động viên, khích lệ hội viên; tổ chức các cuộc du lịch, tham quan tạo môi trường cho các hội viên có điều kiện gần gũi thân thiết, chia sẻ những khó khăn và những vui buồn trong cuộc sống.
           Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho hội viên, thăm hỏi sức khỏe hội viên và gia đình của họ, nhất là những lúc gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật…
          5 – Kinh phí hoạt động.
          Để trang trải cho hoạt động chung của Hội, BCH Hội quy định mức đóng góp hội phí mỗi năm trên cơ sở bàn bạc thống nhất của hội viên trong Hội.
          Số tiền sẽ được đóng góp một lần cho thủ quỹ. Ngoài ra Hội sẽ ghi nhận sự hỗ trợ đặc biệt từ các hội viên trong Hội và các nhà tài trợ giúp đỡ ủng hộ Hội; Hội sẽ cử người làm kế toán, thủ quỹ và lập tài khoản riêng, sổ sách theo dõi hoạt động thu, chi hội phí theo đúng nguyên tắc quản lý tài chính hiện hành của Bộ tài chính.
                                                    TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI
                                                                 Chủ tịch

                                                         Nguyễn Xuân Thùy

Tác giả bài viết: Chánh Văn phòng Hội DNCCB tỉnh

Nguồn tin: BCH Hội DNCCB tỉnh Khánh Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây